Toiminnan painopisteet

Suomen Liikunnan Alueet ry:n toiminnan painopisteet jakautuvat kolmeen osaan: vaikuttamiseen, vuorovaikutukseen ja varainhankintaan.

Vaikuttaminen

Vaikutamme liikuntakulttuurin puolesta esimerkiksi seuratoiminnan kehittämiseen sekä alueiden olemassaolon vahvistamiseen ja kehittymiseen.

Tavoitteena on, että Suomen Liikunnan Alueet ry on arvostettu ja haluttu neuvottelukumppani suomalaisessa liikuntakentässä silloin, kun koko liikuntakenttää ollaan tavoittamassa.

Vuorovaikutus/viestintä

Vuorovaikutus sisältää myös monikanavaisen viestinnän sekä henkilökohtaisten suhteiden kautta tehtävän vuorovaikutuksen.

Tavoitteena on varmistaa, että Suomen Liikunnan Alueet ry:n jäsenten toimintakentästä saadaan esille yhtenäinen viesti ja mielikuva.

Varainhankinta

Selvitetään ja hyödynnetään alueiden yhteisten hankkeiden mahdollisuuksia.

Tavoitellaan taloudellisen hyödyn hankkimista jäsenalueille yhteisillä hankinnoilla.

Tavoitellaan taloudellisia yhteistyökumppanuuksia jäsenalueiden hyödyksi.