Strategia

Suomen Liikunnan Alueet ry:n toimintaa ohjaavat visio, missio ja perusarvot. 

Näiden avulla pyrimme kehittämään toimintaamme, jotta paikallisilla liikunnan aluejärjestöillä on paremmat mahdollisuudet suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liikunnan ja urheilun avulla. 

Visio

Moniarvoisen liikunnan yhteinen ääni.

Missio

Edustamme, edistämme ja suojelemme jäsentemme yhteisiä etuja vaikuttamisen ja viestinnän keinoin. Tuemme jäseniämme moniarvoisen, koko elämänkulun kestävän liikunnan ja urheilun edistämisessä.

Perusarvot

Suomen Liikunnan Alueet ry:n perusarvoja ovat vastuullisuus, ajankohtaisuus, rohkeus, moniarvoisuus ja avoimuus. 

1: Vastuullinen

 • Toimimme moniarvoisen liikuntakulttuurin edistäjänä.
 • Edistämme vuorovaikutusta liikuntatoimijoiden kesken.
 • Huomioimme toimintamme taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.
 • Toimimme rehellisesti ja lupaustemme mukaisesti.

2: Ajankohtainen

 • Uudistamme toimintaamme jatkuvasti.
 •  Seuraamme kehityssuuntia.
 • Elämme ajassa.

3: Rohkea

 • Asetamme tavoitteemme korkealle.
 • Uskallamme kokeilla, epäonnistua ja oppia.
 • Viestimme rohkeasti ja positiivisesti yhteisellä äänellä.
 • Teemme ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
 • Raivaamme tietä moniarvoisen liikunnan edistäjänä.

4: Moniarvoinen

 • Arvostamme erilaisia mielipiteitä.
 • Sovitamme yhteen alueellisia ja valtakunnallisia tarpeita.
 • Edistämme liikunnan mahdollisuuksien tasa-arvoa erilaisissa olosuhteissa.

5: Avoin

 • Käymme avointa yhteiskunnallista keskustelua moniarvoisen liikuntakulttuurin ympärillä.
 • Edistämme jäsentemme ja sidosryhmiemme vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä.
 • Valmistelemme ja teemme päätöksemme läpinäkyvästi.