Tietosuojaseloste

Suomen Liikunnan Alueet ry on laatinut tietosuojaselosteen 1.6.2022.

Suomen Liikunnan Alueet ry:n tietosuojaseloste

1: Rekisterinpitäjä

  • Suomen Liikunnan Alueet ry, c/o PLU ry, Seuralantie 9, 60220 SEINÄJOKI
  • timo.hamalainen(at)plu.fi

2: Yhteyshenkilö

Heidi Pekkola

  • Suomen Liikunnan Alueet ry, c/o PLU, Seuralantie 9, 60220 SEINÄJOKI
  • heidi.pekkola@alueet.fi

3: Rekisterin nimi

Suomen Liikunnan Alueet ry:n nettisivujen henkilörekisteri.

4: Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • Suomen Liikunnan Alueet ry:n koulutuksiin osallistuvien tietojen kerääminen heille lähetettäviä lisätietoja varten
  • tietojen kerääminen saatuun palautteeseen ja niihin vastaamiseen liittyen 
  • tai muu järjestön asiakaspalvelutoimintaa edistävä tietojen keruu.

5: Rekisterin tietosisältö

Sähköposti.

6: Säännön mukaiset tietolähteet

Tietoja kertyy rekisteripitäjän omasta toiminnasta. Tietoja saadaan urheilutoimijoilta itseltään sekä heidän isäntäorganisaatioista (järjestöt, kuntatoimijat, yritykset, muut).

Rekisteristä on aina mahdollista poistua ilmoittamalla tästä rekisterin ylläpitäjälle.

7: Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Liikunnan Alueet ry voi välittää järjestön uutiskirjettä ja liikunta- ja urheiluyhteisön tiedotteita rekisterissä oleville.

Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin vaan niitä käytetään vain tarkoituskohdan mukaisesti. Katso kohta 4.

8: Rekisterin suojauksen periaatteet

A: Manuaalinen aineisto

  • Rekisteriä ei säilytetä manuaalisesti.

B: ATK:lla käsiteltävät tiedot

  • Tiedot on tallennettu sähköisesti ja ne on suojattu asianmukaisesti. Siihen ei pääse käsiksi kuin rekisteriä hoitavat henkilöt.